https://eurek-art.com
Slider Image

Защо почвата е важна в екосистемите?

2024

Необходими са 100 години, за да може природата да произведе един сантиметър горнище.

Почвените екосистеми съдържат разнообразие от живот, което е по-голямо, отколкото във всяка друга екосистема, отбелязва Съветът за екологична грамотност на своя уебсайт. Почвата изпълнява редица важни функции, които допринасят за всички екологични цикли.

значение

Екологичните цикли включват вода, азот, кислород, биологични и геоложки цикли. Почвите играят роля във всички тези цикли. Например по време на водния цикъл почвата е отговорна за съхранението на вода. Във въглеродния цикъл, който може да се проведе в продължение на много години, въглеродният диоксид се съхранява в почвата, вместо да се изпуска в атмосферата.

функция

Почвата изпълнява решаващи функции като екосистема. Той защитава семената и растенията, така че те да покълнат и да растат. Почвата задържа и освобождава вода, което помага за контролиране на наводненията и филтриране на водата. Освен това организмите в почвата помагат за разграждането на оборския тор, растителните останки и пестицидите, така че да не влизат и замърсяват водоснабдяването.

Забавни факти

Алабама Земеделието в класната стая отбелязва някои почвени факти, които подчертават нейното значение като екосистема. Например, в САЩ има повече от 70 000 почвени сортове, а природата отнема около 100 години, за да създаде един сантиметър горни почви. Счита се, че между 5 и 10 тона живот на животните могат да живеят само в един декар почва.

Свещ на решения

Свещ на решения

35 Spooktacular начини за използване на Mason Jars This Halloween

35 Spooktacular начини за използване на Mason Jars This Halloween

Пилешки чаши за пилешки кънтри

Пилешки чаши за пилешки кънтри