https://eurek-art.com
Slider Image

Как да отстраня проблема с пещ Luxaire?

2024

Пещта Luxaire е домакински уред с газ

Компанията Luxaire произвежда разнообразни продукти за отопление и охлаждане за домове и предприятия, включително климатици, бойлери и пещи. Пещите Luxaire предлагат високоефективно отопление и много от тях носят етикета Energy Star. Пещите се захранват с газ с източник на запалване, замествайки необходимостта от традиционна пилотна светлина. Пещите Luxaire също имат топлообменник, вентилатор и филтрираща система за почистване на въздуха, преди да го разпространяват през дома или бизнеса. Отстраняването на проблеми с пещ Luxaire е сравнително просто и може да помогне за идентифициране и разрешаване на всички проблеми.

Неща, от които ще се нуждаете

  • Захранване
  • Доставка на газ
  • Малък вакуум
  • вода

Уверете се, че пещта е правилно свързана към работещо захранване и газовият клапан е отворен, ако пещта не работи. Проверете и рестартирайте локални предпазители или прекъсвачи, ако е приложимо.

Спрете и помиришете внимателно от всички страни на пещта за миризма на газ. Ако бъде открит газ, напуснете веднага и се свържете с местната пожарна служба или газова компания.

Отворете предната врата за достъп и извадете филтъра, ако пещта не работи правилно или загрява добре. Вакуумната излишна мръсотия от филтъра с малък вакуум и изплакнете добре с вода. Оставете да изсъхне напълно преди да инсталирате отново в пещта и да затворите предния панел за достъп.

Завъртете термостата до възможно най-ниската настройка, ако светлината на пилота изгасне. Изключете електрическата енергия и отворете предната врата за достъп. Включете превключвателя за регулиране на газа в положение "Изключено" и изчакайте 5 минути, за да може всеки газ да излезе от системата. Подушете внимателно за газ и продължете след 5 минути, ако не се открие газ. Включете превключвателя за регулиране на газа в положение "Включено" и затворете предната врата за достъп. Възстановете електрическата енергия. Ако пилотната лампа не свети, изключете пещта и се свържете с оторизиран сервизен техник.

Изключете пещта и се свържете с оторизиран сервизен техник, ако LED индикаторът на дисплея е червен и мига бързо, тъй като това показва проблем с работата, който изисква професионална помощ.

Общи размери на Balsa Wood

Общи размери на Balsa Wood

Гледайте сърцераздирателната реакция на този човек да стане Прадядо

Гледайте сърцераздирателната реакция на този човек да стане Прадядо

Декориране на идеи за малки пространства

Декориране на идеи за малки пространства