https://eurek-art.com
Slider Image

Недостатъци на пасивната слънчева енергия

2024

Използване на слънчева енергия.

Пасивната слънчева енергия или климатичният дизайн използват силата на слънцето или за загряване на конструкция, или за осигуряване на електрическа енергия. Ъгълът и посоката на прозорците в сградата се използват за контрол на навлизането на слънчевата светлина и отоплението или охлаждането на сградата в зависимост от сезона. Слънчевите панели могат да преобразуват светлината в електричество, което след това се използва или съхранява в батерия за по-късна консумация. Пасивната слънчева енергия има недостатъци, които могат да я направят неподходяща за някои приложения.

Ограничени мощности

Поради естеството на слънчевата енергия е възможно да се генерира само ограничено количество енергия. Единственият начин да увеличите количеството произведена енергия е да изградите повече слънчеви клетки и панели, които биха заели много земя. Възможно е да използвате автоматизирани панели за проследяване на слънцето, които ще се насочат ъгъл, за да уловят най-много светлина през целия ден.

Електрическа сила.

Предварителни разходи

Инсталирането и поддържането на пасивна слънчева енергийна система е скъпо. Слънчевите панели не са евтини и ще изискват подмяна на всяко десетилетие. Пасивното слънчево отопление изисква детайлни проекти, които трябва да бъдат перфектни. Използването на грешен тип стъкло или отклонението от няколко градуса с измервания може да означава, че сградата ще бъде прекалено гореща или твърде студена. Отблясъците също са проблем и интериорният дизайн трябва да се вземе предвид на етапа на строителството.

На разходите.

Климатично зависим

Пасивната слънчева енергия зависи от климата. В облачен и тъмен климат, ако изобщо няма да работи с максимална ефективност. Облачната седмица може да напусне дом без отопление или електричество. Системата разчита на количеството слънчева светлина, достигащо до земята, което е нещо, което не можем да контролираме. Поради този недостатък пасивната слънчева енергия е неподходяща за определени места, особено в далечния Север или Юг.

Облаците блокират слънчевата светлина.

Външен вид

Пасивната слънчева енергия изисква специализиран дизайн в сграда, както и банки от слънчеви клетки и панели. Тези фактори означават, че архитектурният дизайн на сградата е ограничен до включването на тези понятия. В зависимост от местоположението на имота, ако всички прозорци са обърнати на юг, това може да означава, че изгледът е пропуснат и прозорците пренебрегват неприятните аспекти на околния пейзаж. Озеленяването с дървета и високи катерещи храсти трябва да се планира навън, за да не се блокира слънчевата светлина в дома.

Слънчеви клетки на покрива.

Как да си направим флейта за деца

Как да си направим флейта за деца

Топът просто преработи техните класически масонски буркани

Топът просто преработи техните класически масонски буркани

Как да оформите европейска палмова вентилатор

Как да оформите европейска палмова вентилатор